Đất Bình Dương giá rẻ
Tỉnh Bình Dương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp trên địa bàn | Bán đất Bình Dương giá rẻ, đất nền sổ đỏ thổ cư, chính chủ 2018
UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 2586/UBND-KTN về việc lưu ý một số nội dung bổ sung trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, Thành phố trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh cần lưu ý xác định quỹ đất dự kiến để thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đã bỏ vốn ra xây dựng các công trình của Nhà nước; ưu tiên dành quỹ đất sạch; đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới. Trong đó, xác định cụ thể các công trình, dự án, vị trí, địa điểm, loại đất được quy hoạch.  

 

Bình Dương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Kế hoạch-Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao.

Giao Sở Tài nguyên-Môi trường căn cứ theo quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên-Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Đình Lý
Đất Bình Dương giá rẻ - Theo Binh Duong.gov.vn

 
Chia sẻ

 
 
 
Banner right
Quang cáo banner trái