Đất Bình Dương giá rẻ
Bình Dương Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đạt trên 99% | Đất Bình Dương giá rẻ, Mua bán nhà đất Bình Dương
Bình Dương Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đạt trên 99%

Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bình Dương đã triển khai phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; rà soát, xử lý các tồn tại trong lĩnh vực đất đai, đất công; đất công ích trên địa bàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2015 tại các địa phương.

 Bình Dương Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đạt trên 99%

Theo đó, trong 6 tháng qua đã thực hiện cho thuê đất, giao đất cho 121 dự án với tổng diện tích là 2.089 ha; thu hồi đất để thực hiện 21 dự án với diện tích 19,9 ha; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên toàn tỉnh đạt 99,11%, tương ứng diện tích 241.384 ha, trong đó cấp cho tổ chức đạt 98,37% và hộ gia đình, cá nhân đạt 99,6%.

 

 

PHƯƠNG LÊ
Đất Bình Dương giá rẻ - Theo Báo Bình Dương

 
Chia sẻ

 
 
 
Quang cáo banner phải
Quang cáo banner trai